Gate – Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri - Chapter 103